Welkom bij onze huisartsenpraktijk in Amsterdam-Zuid!

Welkom bij onze huisartsenpraktijk in Amsterdam-Zuid!

Wij heten u welkom bij onze praktijk in de Rivierenbuurt, Amsterdam-Zuid! Onze praktijk ligt aan de mooie Amstel en is goed bereikbaar voor alle Amsterdammers in de Rivierenbuurt, de Pijp, Amsterdam Oud-Zuid en Amsterdam-Oost (Omval en Amstelkwartier).

Wij geven persoonlijke, toegankelijke zorg in een modern en innovatief jasje. Om continue zorg te kunnen bieden werken we met 3 vaste artsen in de praktijk.
We bieden een divers zorgaanbod, ondersteund door onze 3 doktersassistentes, onze praktijkondersteunster Somatiek en praktijkondersteuner GGZ.
Met andere zorgverleners in de wijk, met andere huisartsen, met de universiteiten, werken we samen om te vernieuwen, te verbeteren en op te leiden.

We zijn nagenoeg het hele jaar geopend (uitgezonderd weekend- en feestdagen) van 08.00-17.00.
Tevens is er iedere dag een inloopspreekuur waar u zonder afspraak terecht kunt.

U kunt online veel zaken regelen, onder andere:

Onze praktijk is geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap

Wij willen ons steeds verbeteren. Sinds 2011 worden we jaarlijks getoetst door NHG Praktijkaccreditering: dit keurmerk staat voor kwalitatief goede en up-to-date zorg.

Via een patiënten-enquete heeft u ons het rapportcijfer 8,4 gegeven!
De door u gegeven verbetersuggesties worden ter harte genomen.

Natuurlijk blijft er ruimte voor verbetering. Wat gaat goed? Wat kan beter? Heeft u een tip? Laat het ons weten.

Patiënt worden? U kunt zich online inschrijven.
Tot ziens op het spreekuur!

 

5 minuten inloopspreekuur

In verband met toegenomen drukte bij het inloopspreekuur vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Dit spreekuur is bedoeld voor eenvoudige, korte vragen of klachten, die in ongeveer 5 minuten besproken en bekeken kunnen worden. Per consult kunt u één vraag of klacht bespreken. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden. Als blijkt dat een klacht meer tijd nodig heeft, wordt u gevraagd een nieuwe afspraak voor het gewone spreekuur te maken
Het inloopspreekuur wordt iedere ochtend ingedeeld op volgorde van binnenkomst. U wordt gezien door één van de beschikbare artsen; het kan zijn dat dat niet uw eigen huisarts is. Het is niet mogelijk om bij het inloopspreekuur uw voorkeur voor huisarts aan te geven.
Graag aanmelden bij de assistent aan de balie.

Het inloopspreekuur  is NIET bedoeld voor:   duizeligheid, nieuwe medicatie, psychische klachten, klachten die al langer bestaan, verwijzingen, klachten waarbij (uitgebreid of inwendig) onderzoek nodig is, bij meerdere vragen. Hiervoor vragen wij u een afspraak op het spreekuur te maken.


Het is WEL voor:  oorpijn, huiduitslag, keelpijn, oogontsteking

Nieuwsupdate coronavirus

Wat u moet weten over het nieuwe virus:

 • Het nieuwe coronavirus kan longontsteking geven.
 • Klachten zijn: koorts met daarbij verkoudheid, keelpijn, hoesten of moeilijk ademhalen. 
 • Voorkom besmetting van virussen:
  • Was regelmatig uw handen.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Bel uw huisarts als alle 3 dingen voor u kloppen:
  • U bent in de stad Wuhan geweest of bij iemand die het cononavirus heeft.
  • U heeft koorts (38 graden of hoger).
  • U heeft ook 2 of meer van deze klachten: hoesten, verkoudheid, keelpijn, moeilijk ademhalen.
 • Ga NIET naar uw huisarts of huisartsenpost toe. Dan zou u andere mensen kunnen besmetten.

Meer informatie kunt u vinden op thuisarts.nl