Mevr. J. Kruisselbrink & Mevr. M. Reus
 menu 

Actueel

5 minuten inloopspreekuur

Op werkdagen heeft de huisarts inloopspreekuur van 08.00-08.30 uur. Het inloopspreekuur is bedoeld voor één korte recent ontstane klacht.  Het is niet mogelijk om bij het inloopspreekuur uw voorkeur voor arts aan te geven. Bij binnenkomst meldt u zich bij de assistente en word geholpen op volgorde van aanmelden.

Online afspraak maken

U kunt ook online een afspraak met de huisarts of huisarts-in-opleiding maken. Dit kan 24 uur/dag via onze website. Een online afspraak kunt u niet voor dezelfde dag of voor spoedeisende klachten maken. Belt u hiervoor met de praktijk. Voor langere consulten of het plannen van chirurgische ingrepen belt u ook met de assistente. De assistente zal, na goedkeuring, de afspraak online bevestigen.

Toestemming huisartsenportaal OLVG

In april jl. heeft OLVG het Huisartsenportaal voor de huisartsen afgesloten.  Zonder uw toestemming heeft de huisarts geen inzage in Huisartsenportaal van OLVG.  In onze wachtkamer liggen folders om u te informeren en deze folder kunt u gelijk gebruiken om de toestemming vast te leggen. Daarnaast kunt u de toestemming ook aanvinken in het patiëntenportaal MijnOLVG.

Identificatieplicht in de zorg

Identificatieplicht in de zorg
In de gezondheidszorg geldt een legitimatieplicht. In ziekenhuizen, laboratoria (bijv. voor bloedafname), en klinieken kan om een geldig legitimatiebewijs gevraagd worden. Deze geldt voor alle leeftijden, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Een kopie of scan tonen mag niet.
Houdt u hiermee rekening bij uw bezoek