Psychologische hulp

Patiënten kunnen klachten van psychische aard hebben. We worden daarbij ondersteund door een praktijkondersteuner GGZ, Gert-Jaap Ruisendaal, werkzaam op dinsdag en vrijdag. Hij kan langerdurende gesprekken voeren en u zo nodig gericht helpen zoeken naar een passende behandeling.