Psychologische hulp

Patiënten kunnen klachten van psychische aard hebben. We worden daarbij ondersteund door onze praktijkondersteuner GGZ, Gert-Jaap Ruisendaal, werkzaam op dinsdag, woensdag en vrijdag. Om een afspraak te maken is het noodzakelijk om uw klachten eerst met de huisarts te bespreken. Hij kan langerdurende gesprekken voeren en u zo nodig gericht helpen zoeken naar een passende behandeling.