Praktijkaccreditatie

NHG- Praktijkaccreditering® voor onze huisartsenpraktijk Amsteldijk
Aan onze huisartsenpraktijk is de NHG-Praktijkaccreditering® toegekend sinds 2011. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit.

Onze praktijk is geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap

In het accrediteringstraject is de praktijk getoetst op de huidige kwaliteit.
Het medisch handelen en de praktijkvoering en –organisatie is doorgelicht. Ook is er een enquȇte onder een aantal patiënten van deze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisartsen hebben gegeven. Dit klantervaringsonderzoek is ter inzage op de praktijk beschikbaar. U gaf ons gemiddeld een 8,4! Dank daarvoor.

De praktijk heeft met al deze informatie een aantal verbeteringsplannen opgesteld, waarmee zij hun kwaliteit de komende tijd zullen verhogen.
Met hun inspanningen voldoen zij aan de criteria voor NHG-Praktijkaccreditering®. De huisartsen hebben meer inzicht gekregen in hun kracht en verbeterpunten. Patiënten hebben tenslotte baat bij een optimale zorg.

Mocht u toch een klacht hebben, kijkt u dan op de pagina Klachtenprocedure.