Ouderenzorg

We willen goed voor onze ouderen zorgen. De praktijkondersteunster helpt ons vele zaken hiervoor te regelen o.a. op dementie gebied.

Samen met de specialist ouderenzorg Maureen Huisman hebben we iedere 2 maanden patiëntenoverleg.