Mevr. J. Kruisselbrink & Mevr. M. Reus
 menu 

Innovatie en wetenschappelijk onderzoek

Stichting GEZZuid (GeïntegreerdeEerstelijnsZorg) heeft de ambitie samen met andere zorgverleners een voortrekkersrol te vervullen bij de verbinding tussen zorg, welzijn en preventie in de wijken Amsterdam Oud-Zuid/de Pijp, Rivierenbuurt en Buitenveldert. Een aantal huisartsen werkt samen met apothekers, fysiotherapeuten, thuiszorgorganisaties en andere zorgverleners om de zorg in de wijk te verbinden.

We werken samen in wijkteams op gebied van palliatieve zorg en ouderenzorg.

We spiegelen aan elkaar en verbeteren onszelf.

U kunt meer informatie vinden op de website van de Stichting GEZZuid.

Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek werken we samen met het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde (ANH) van VU medisch centrum. In dit netwerk werken wij samen met huisartsen, onderzoekers en docenten aan wetenschappelijk onderzoek, vernieuwing van zorg en medisch onderwijs. Dit vinden wij belangrijk aangezien het onze kennis vergroot en helpt de huisartsgeneeskundige zorg verder te verbeteren.

Deelname aan het ANH betekent dat medische gegevens van onze patiënten op anonieme basis worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en voor verbetering van de kwaliteit van de zorg. Ook kan het voorkomen dat wij onze patiënten vrijblijvend uitnodigen voor actieve deelname aan een wetenschappelijk onderzoek in het ANH.

Met vragen hierover kunt u terecht bij ons.

Samen proberen we ook onze kwaliteit te waarborgen door deze te meten, te spiegelen en te verbeteren.

Voor meer informatie:
• Lees de ANH folder Wetenschappelijk onderzoek in de praktijk van uw huisarts.
• Over het ANH, resultaten en het ANH privacy beleid: www.vumc.nl/afdelingen/anh.