inzage in uw medisch dossier

Vanaf 1 december 2020 kunt u online inzage krijgen in uw medisch dossier.

In uw medisch dossier staat bijvoorbeeld:
-Advies van de huisarts
-Uitslagen van uw onderzoeken
-Een overzicht van uw medicijnen

Deze gegevens kunt u inzien vanaf uw computer thuis of op uw smartphone of tablet.

Om deze inzage voor u eenvoudig toegankelijk te maken gaat onze praktijk gebruik maken van een nieuw patiëntenportaal op onze website.

Heeft uw voor 1 dec. 2020 een account aangemaakt? Dit portaal (en daarmee uw account) is per 1 december 2020 niet meer toegankelijk.Om gebruik te kunnen maken van het nieuwe portaal dient u een nieuw account aan te vragen via dit portaal. Dit is nodig vanwege aangescherpte beveiligingseisen die de overheid stelt.  Neemt u contact op met de praktijk als u een nieuw account heeft aangemaakt, de assistente zal het activeren.
Accounts voor ons oude portaal zullen door ons afgesloten en verwijderd worden.

In dit nieuwe portaal kunt u, naast het inzien van uw medisch dossier, ook gebruik maken van onderstaande functionaliteiten:
-Een vraag stellen aan uw huisarts (e-consult)
-Herhaalrecepten bestellen
-Een afspraak maken (telefonisch, beeldbellen of fysiek)
-Berichten ontvangen van uw zorgverlener

U vindt ons nieuwe portaal vanaf 1 december 2020 op onze website https://hapamsteldijk.nl/node/160
Rechtstreeks via https://hapamsteldijk.uwzorgonline.nl
Of via de app van https://uwzorgonline.nl